Blog

Teknoloji ve İnsan İlişkisi

 Teknolojinin ilerlemesi insanlık açısından çok önemli olsa da bireyler açısından pek olumlu bir etki yaratmamıştır. Teknoloji ilerledikçe, birey kendi içinde yalnızlaşma duygusuna kapılmıştır. Teknoloji insanları bir araya getirirken, bireyi de kendisinden uzaklaştırma yoluna gitmiştir. Hayatımızın her alanında teknolojiye ihtiyaç duysak da aslında teknoloji kişi bazında olumlu sonuçlar doğurmamıştır. Örneğin Neil Postman teknolojinin günümüz insanını nasıl değiştirdiğini, gelecekte ne gibi sorunlara yol açacağını detaylı bir şekilde anlatmıştır. Postman teknolojinin sorunlarla baş edeceğinden ziyade teknolojiyi baş kaynak olarak görmektedir. Rönesans’ın en büyük insani buluşu olan çocukluk kavramını ortaya koyarak daha derinlemesine bir araştırma yapmaya başlamıştır.

 

Postman elektronik medyasının gelişmesine bağlı olarak nesiller arasındaki sırların kalktığını ve yoğun enformasyona maruz kalarak kendini koruyamayan çocukların giderek küçük yetişkine dönüştüğünü öne seriyor. Buna örnek olarak çocukların giyim tarzlarının giderek yetişkinlere benzediğini de dile getiriyor. Böylece sınırlar belirsizleşiyor ve bireylere tüketim kültürü aşılanıyor. Özellikle matbaa ile birlikte çocukların etkilenme biçimlerinin oldukça değiştiğinden söz edilmektedir. Medya bir iletidir. İletide aynı zamanda dünyaya ilişkin zihinsel bir tasarıdır. Postman ise bu tasarının dünyayı parçalayarak yaşamı etkilediğini iddia ediyor. Buna göre teknolojiden en çok etkilenen ve yoğun bir şekilde enformasyona maruz kalan kesimin çocuklar olduğunu söyleyebiliriz.

Zeliha BARAK