Biz Kimiz

Bir Kulüpten Daha Fazlası

Elazığ Fırat Üniversitesi Teknoloji Ar-Ge ve Girişimcilik Öğrenci Topluluğu (FÜTAG), 2009 yılında Fırat Üniversitesi’nde öğrencilere mühendislik ve yönetim ilkelerini öğretmek ve uygulamak amacıyla kurulmuştur. Çeşitli projeler ve etkinliklerle öğrencileri iş hayatına hazırlamak ve kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak için elinden geleni yapmaya devam etmektedir. Mühendislik bölümleri başta olmak üzere diğer bölümlerden de birçok öğrenci bünyemizde yer almaktadır. Toplamda 984 aktif üyemiz bulunmaktadır. Eşitlik ve devamlı iletişimi temel alarak kurduğumuz aile ortamında çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

slider-foto4
Tanıtım Videomuz
Misyonumuz
slider-foto1

Üniversitemizin ve üyelerimizin bilimsel proje ve faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek, ilgili kuruluşlar ile işbirliği yaparak ortak çalışmalar planlamak ve organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek, ulusal ve uluslararası proje hazırlamak ve yönetimi konularında eğitim çalışmalarında bulunmak, akademik çalışmaları ve değişen teknolojileri yakalamak, eğitim atölyeleri oluşturmak ve bunun gibi birçok faaliyet ile üyelerimize üniversite hayatları boyunca değer katmayı hedefliyoruz. Tüm bunları yaparken de üyelerimize kulüp kültürümüzü ve bilinci aktararak kulübümüzü sürdürülebilir kılıyoruz.

Vizyonumuz

Teknoloji Ar-Ge ve Girişimcilik Öğrenci Topluluğu, bünyesinde bulundurduğu girişken ve üretken üyeleriyle başarıyı hedefleyen, özgünlük ve süreklilik ilkelerini benimsemiş, her zaman dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak problemleri doğru şekilde analiz edebilen ve etik çalışma ruhuyla ileriye kararlılıkla bakabilen bir öğrenci topluluğu olmasının yanı sıra büyük bir ailedir.

slider-foto2